Atelje

Atelje deluje na področju notranjega načrtovanja bivanjskih in poslovnih prostorov, celostnega opremljanja ter vodenja notranjih obrtniških del. Vodilo ateljeja je naročniku nuditi idejno, kreativno in tehnično podporo v vseh fazah notranjega opremljanja. Pri snovanju bivanjskih prostorov sta pomembna osebni pristop in obojestransko zaupanje. Stremimo k razmisleku, kaj želimo z intervencijo v prostoru doseči, zato je jasno zastavljen cilj izhodišče vsakega načrtovanja. Skrbno se posvetimo funkciji in jasno izraženemu konceptu, ki ne kriči in je lepo berljiv. Z zavedanjem, da je realizacija projektov ključnega pomena, smo si tekom let na podlagi izkušenj zagotovili kakovosten in zanesljiv krog izvajalcev. Tako naročniku z enotno koordinacijo in nadzorom prikrajšamo marsikatero skrb. Ob zaključku sodelovanja si želimo, da opremljen prostor naročniku nudi dovolj svobode, da lahko vanj vlije del sebe ter ga tako ustvari prijetnega in domačega.

Matic Treven

Notranji in produktni oblikovalec

Pri svojem delu izhajam iz funkcije, naročnikove želje in zahteve zaokrožim v estetsko dovršeno celoto. Pot do notranjega in produktnega oblikovalca me je vodila preko srednješolske lesarske izobrazbe in študija na Fakulteti za dizajn v Ljubljani. Pridobljene praktične izkušnje in tehnično znanje obrti vključujem v procese projektiranja in realizacije projektov. Od leta 2014 delujem samostojno pod imenom M atelje. Za svoje oblikovalske izdelke sem prejel nagrado Zlati znak ZLS leta 2012, v letih 2012 in 2013 nagrado TOP ideje za najlepši razstavni prostor, nagrado TOP 10 na pohištvenem sejmu Ambient 2013, nagrado Perspektivni 2013 na področju industrijskega oblikovanja in nagrado Big See Wood Award 2019 za oblikovanje sedežne garniture Kauch Sofistication.

Petra Hertl

Arhitektka

Že od otroštva sem imela do številnih tehničnih izzivov estetski pristop. Uživam v kreaciji vizualnih podob grajenih prostorov in zanimivih produktov, kjer lahko izrazim svojo kreativno plat. V svojo delo rada vključujem arhitekturne oblike, ki vedno vplivajo na našo zaznavo in percepcijo okolice. Pri zaključnem delu na Fakulteti za arhitekturo sem se podrobno soočila z obravnavo kulturne dediščine, zato me najbolj navdušujejo brezčasni zgodovinski objekti, ki upoštevajo historične vedute prostora, a hkrati do njega pristopajo na sodoben način.

Menu